W dniu 19 maja 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie KNPK „Legislator”, podczas którego udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi oraz, z uwagi na upływ kadencji, powołano nowy Zarząd w składzie: Marek Kaczmarczyk (prezes) Michał Pietrzkiewicz (wiceprezes) Anna Ciesielska (Skarbniczka) Piotr Frączek Read more…


Kół naukowych jest wiele, ale „Legislator” jest jeden! Z takim hasłem świętowaliśmy piętnastolecie Koła — połączone ze spotkaniem autorskim wydanej monografii „Legislatora” — wraz z obecnymi i byłymi Członkami, w tym wieloma Prezesami „w stanie spoczynku”! Dziękujemy za te 15 Read more…


Działając na podstawie § 13 ust. 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 października 2018 roku – Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (dalej: „Regulamin”), Prezes Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła (dalej: „Zgromadzenie”), Read more…


20 maja 2021 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła wybrało Zarząd na rok akademicki 2021/2022 w składzie: Prezes – Marcin Kuna Wiceprezes – Marek Kaczmarczyk Skarbniczka – Katarzyna Nienartowicz Sekretarz – Kamil Szałecki Członek Zarządu – Tomasz Budziński Członek Zarządu – Read more…


Działając na podstawie § 13 ust. 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 października 2018 roku – Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (dalej: „Regulamin”), Prezes Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła (dalej: „Zgromadzenie”), Read more…


Drodzy Koledzy, drogie koleżanki, mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejne spotkanie z nieoficjalnego cyklu konstytucyjno-komparatystycznego! Spotkanie będzie poświęcone zmianom ustrojowym we Francji w pierwszych dekadach XXI wieku. Naszym gościem będzie dr Radosław Puchta, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych Read more…


Serdecznie zapraszamy na wydarzenie „The ABC of the British Constitution” organizowane przez British Law Centre, które mamy zaszczyt współtworzyć. Spotkanie odbędzie się z prof. Alison Young, ekspertką prawa konstytucyjnego i szeroko pojmowanego prawa publicznego, która prowadzi badania na temat komparatystyki Read more…


Drodzy Członkowie i Sympatycy „Legislatora”, w najbliższy czwartek, 25 marca, odbędzie się kolejne spotkanie merytoryczne z okazji 100-lecia uchwalenia Konstytucji marcowej. Niezmiernie miło będzie nam gościć prof. Marię Kruk-Jarosz. Pani Profesor jest cenionym autorytetem z zakresu prawa konstytucyjnego, któremu poświęciła Read more…


Koledzy i koleżanki Legislatora, mamy zaszczyt zaprosić Was na nasze kolejne spotkanie w nowym semestrze. Tym razem odwiedzi nas Toni Fickentscher, doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Regensburgu, specjalizujący się w prawie konstytucyjnym. Toni miał okazję wykładać już na swojej Alma Read more…


Drodzy członkowie i przyjaciele Koła, po sesji oraz przerwie międzysemestralnej wracamy z nowymi spotkaniami. W najbliższy czwartek, 25 lutego, o godz. 18:15 odwiedzi nas prof. Andrzej Wróbel, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2011-2017 oraz redaktor naczelny miesięcznika „Państwo i Prawo”. Pan Read more…