KOŚCIUSZKO LAW AND LIBERTY CIRCLE


Dnia 15 lutego 2023 roku Zarząd Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” podjął uchwałę, na mocy której w ramach Koła powołana została stała sekcja Kościuszko Law and Liberty Circle. Celem Sekcji jest promowanie idei: rządów prawa, podziału władzy, pomocniczości, wolności i praw człowieka, w tym wolności działalności gospodarczej, swobody umów, wolności sumienia i religii, wolności słowa, myśli, przekonań, opinii i wyrażania ich, wolności badań naukowych, wolności zgromadzeń i wolności zrzeszania się oraz troski o dobro wspólne i aktywnego życia obywatelskiego. Sekcja stanowić będzie formę współpracy Koła z innymi organizacjami prawniczymi, w szczególności, z organizacjami międzynarodowymi.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz do zgłaszania chęci współtworzenia Sekcji!