Rada Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Rada Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego jest dobrowolnym porozumieniem kół naukowych, sekcji oraz towarzystw studenckich zajmujących się tematyką prawa konstytucyjnego, praw człowieka i prawa wyborczego. Została powołana z inicjatywy Michała Piechoty na Drugim Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, który odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 5-6 listopada 2010 roku. Decyzja o powołaniu Rady była motywowana chęcią stworzenia forum efektywnej współpracy pomiędzy kołami naukowymi z całej Polski. Cele, jakie sobie stawiamy to przede wszystkim wymiana informacji na temat działalności członków, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz promowanie wiedzy prawniczej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konstytucyjnego. Ponadto ważną funkcją Rady jest wspieranie organizacji corocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Umożliwia to mechanizm wyboru Przewodniczącego Rady, którym każdorazowo jest prezes koła – organizatora kolejnego Zjazdu. Dotychczas funkcję tę pełnili:

 1. Karolina Woźniak – prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
 2. Katarzyna Cłapińska – prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Michał Piechota – prezes Koła Naukowego Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator” Uniwersytetu Warszawskiego;
 4. Mateusz Leźnicki – prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 5. Łukasz Zbyszyński – prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego
 6. Maria Kulikowska – prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Spiritus Constitutionis” Uniwersytetu Śląskiego;
 7. Beata Maciejewska – prezes studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Małgorzata Pietrzak – prezes studenckiego Koła Naukowego Prawników Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. Magdalena Gholeh – prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 10. Filip Dymitrowski – prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator”
 11. Kamil Ortyński – prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „konstyt UZ ja” Uniwersytetu Zielonogórskiego
 12. Piotr Gajewski – prezes Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
 13. Marcin Dorochowicz – prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dotychczas ogólnopolskie Zjazdy Kół były Naukowych Prawa Konstytucyjnego były organizowane pt.:

 1. Sukcesy oraz niepowodzenia polskiej transformacji ustrojowej” 20-21.06.2009 r. zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator” Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Konstytucja w dobie europejskich wyzwań” 5-6.11.2010 r. organizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator” Uniwersytetu Warszawskiego
 3. Konstytucja i gwarancje jej ochrony” 6-7.05.2011 r. organizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 4. 15 lat funkcjonowania Konstytucji RP w polskim porządku prawnym” 27-28.04.2012 r. organizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego
 5. Aktualność rozwiązań prawnoustrojowych w dobie kryzysu ekonomicznego” 17-18.12.2012 r. organizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. Polski model władzy wykonawczej na tle powszechnym” 12-13.12.2013 r. organizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Spiritus Constitutionis” Uniwersytetu Śląskiego
 7. Różne modele kontroli konstytucyjności ze szczególnym uwzględnieniem działalności polskiego Trybunału Konstytucyjnego z okazji 30 lat od chwili, gdy uchwalono pierwszą ustawę o polskim Trybunale” 06.06.2015 r. organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Prawo sądowe w czasach przemian. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość” 15.03.2013 r. organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. Rola i znaczenie instytucji demokracji bezpośredniej we współczesnym państwie demokratycznym” 06-07.05.2016 r. organizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego
 10. Co dalej z demokratycznym państwem prawa?” 31.03.-01.04.2017 r. zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Legislator” Uniwersytetu Warszawskiego
 11. Bezpośredniość stosowania Konstytucji” 1.12.2017 r. zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „konstyt UZ ja” Uniwersytetu Zielonogórskiego
 12. Problemy prawa wyborczego” 16.03.2018 r. zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego
 13. Zasada państwa prawnego” 1.12.2018 r. zorganizowany przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!