XVI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Spotkanie odbyło się w dniach 13-14 listopada w formie online.

Oficjalnemu otwarciu towarzyszyło wystąpienie opiekuna „Legislatora” i przewodniczącego Katedry Prawa Konstytucyjnego UW prof. dr. hab. Marka Zubika oraz przemówienie Dziekana WPiA UW prof. dr. hab. Tomasza Giaro.

Następnie w ramach panelu eksperckiego mieliśmy zaszczyt usłyszeć wykłady:
Dr hab. Hanny Suchockiej, prof. UAM – „Standardy prawa wyborczego w pracach Komisji Weneckiej”
Dr hab. Anny Rakowskiej-Trela, prof. UŁ – „Systemy wyborcze”
Dr. hab. Ryszarda Balickiego, Uniwersytet Wrocławski, członek PKW – „pozawyborcze funkcje PKW”
Wojciecha Hermelińskiego, sędziego TK w stanie spoczynku i byłyego Przewodniczącego PKW – ” Rola PKW w przeprowadzeniu demokratycznych wyborów”.
Panel prowadzony był przez prof. dr. hab. Marka Zubika.

Drugiego dnia, na trzech panelach, swoje teksty wygłosili studenci, na podstawie których po zakończeniu konferencji zostanie wydana recenzowana monografia naukowa. Moderatorami dyskusji byli:
Dr hab. Jan Podkowik – panel I
Dr Monika Żabicka Kłopotek – panel II
Dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. UW – panel III

Zjazd został zamknięty przez dr. hab. Jana Podkowika.

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!