„Prawo konstytucyjne w praktyce”

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator zaprasza na cykl spotkań warsztatowych, których celem jest wprowadzenie do problematyki przygotowywania oraz właściwego redagowania skargi konstytucyjnej. Rosnąca rola korzystania z nadzwyczajnych środków zaskarżenia, w tym skargi konstytucyjnej, wymaga od współczesnych prawników biegłości również i w tej dziedzinie. W wielu sprawach umiejętność właściwego sporządzenia skargi konstytucyjnej może stanowić niezbędny krok w kierunku uzyskania rozstrzygnięcia przychylnego klientowi. Ponadto, skarga konstytucyjna stanowi jeden z podstawowych mechanizmów ochrony praw i wolności jednostki.

Każdy z uczestników będzie miał za zadanie samodzielnie przygotować skargę konstytucyjną, która następnie zostanie sprawdzona, a uczestnicy otrzymają informację zwrotną na temat przygotowanych przez nich pism oraz ewentualnych błędów. Na koniec warsztatów przewidziane jest przyznanie certyfikatów dla osób, które uczestniczyły we wszystkich spotkaniach oraz przygotowały prawidłowy projekt skargi konstytucyjnej.

Koło organizuje warsztaty z pisania skargi konstytucyjnej już po raz drugi. Zainteresowanie studentów poprzednią edycją przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy wiele pytań o perspektywę kontynuacji projektu w tym roku akademickim. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów Naszego Wydziału, zapraszamy na spotkania warsztatowe, których program zamieszczamy poniżej.

Wprowadzenie do tematyki skargi konstytucyjnej 16 lutego 2011 roku,
godz. 17:00, siedziba Trybunału Konstytucyjnego (al. Szucha 12a)

 Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego

 Przygotowanie projektu skargi konstytucyjnej 22 lutego 2011 roku,
godz. 17:00

 Spotkanie poprowadzi mgr Beata Szepietowska, dyrektor Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego.

 Na spotkaniu rozdane zostaną opisy stanów faktycznych, na podstawie których uczestnicy przygotują projekt skargi konstytucyjnej.

 Ostateczny termin składania projektów upływa 8 marca 2011 roku.
O miejscu składania projektów uczestnicy zostaną poinformowani na spotkaniu.

  1. Omówienie napisanych skarg 29 marca 2011 roku, godz. 17:00

Pani Magister Beata Szepietowska uprzejmie zgodziła się sprawdzić pisma procesowe przed tym spotkaniem, a następnie je omówić. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję przekonać się, w jakim stopniu przygotowane przez nich pismo procesowe było poprawne pod względem formalnym i merytorycznym. Na koniec spotkania rozdane zostaną certyfikaty ukończenia warsztatów.

O miejscach drugiego i trzeciego spotkania uczestnicy zostaną poinformowani na pierwszym spotkaniu.

Wszelkie informacje, pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres:

knlegislator@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko oraz rok studiów.

Spotkania mają charakter otwarty (organizatorzy zastrzegają sobie jednak możliwość ograniczenia ilości osób mogących uczestniczyć w drugim spotkaniu).

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!