Dokumenty

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

[zalecane korzystanie z programu Adobe Acrobat Reader]

Najważniejsze dokumenty:

Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (uchwalony 4 października 2018 roku, zmieniony 29 czerwca 2022 roku) — tekst jednolity

Akty nieobowiązujące:

Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (uchwalony dnia 4 października 2018 roku i zmieniony dnia 28 kwietnia 2022 roku i 19 maja 2022 roku) — tekst jednolity

Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (uchwalony dnia 4 października 2018 roku i zmieniony dnia 28 kwietnia 2022 roku) — tekst jednolity

Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (uchwalony dnia 4 października 2018 roku)


 1. Uchwała nr 1 Zarządu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 listopada 2021 roku — Regulamin pracy Zarządu Koła
 2. Uchwała nr 2 Zarządu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie statusu sympatyka Koła
 3. Uchwała nr 3 Zarządu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie statusu zawieszonego członka Koła
 4. Uchwała nr 1/2023 Zarządu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie utworzenia w ramach Koła sekcji Kościuszko Law and Liberty Circle

Pozostałe akty prawa wewnętrznego:

2022

 1. Uchwała nr 1 Zarządu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa finansowego

2021

 1. Uchwała nr 4 Zarządu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie regulacji statusu członków Koła niespełniających obowiązku opłacania składek członkowskich w roku akademickim 2021/2022

Sprawozdania z działalności:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” w okresie 29 maja 2008 r. – 7 maja 2009 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” w okresie 7 maja 2009 r. – 21 maja 2010 r.
 3. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)
 4. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej za rok 2014
 5. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na 31 grudnia 2021 r.)

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!