Poczet Prezesów

Zarząd 2021/2022: Marcin Kuna — pomysłodawca i główny organizator Warszawsko-Jagiellońskiej Konferencji Naukowej pt. „Rola sądów ponadnarodowych z perspektywy ochrony tożsamości konstytucyjnej” podsumowującej cykl seminariów naukowych współorganizowanych z KNPK TBSP Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za jego kadencji świętowano piętnastolecie Koła, dokończono proces wydawniczy monografii pokonferencyjnej pt. „Aktualne problemy prawa wyborczego” (red. M. Zubik, J. Podkowik), zorganizowano II Edycję Warsztatów Młodego Naukowca oraz dokonano rewizji Regulaminu Koła i struktur wewnętrznych Legislatora.   

Zarząd 2020/2021: Katarzyna Cłapińska — za jej kadencji odbył się XVI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych pt. „Aktualne problemy prawa wyborczego” podczas którego na panelu eksperckim wystąpili: prof. ucz dr hab. Hanna Suchocka, prof. ucz. dr hab. Anna Rakowska-Trela, dr hab. Ryszard Balicki oraz Wojciech Hermeliński. Koordynowała proces związany z wydaniem monografii pokonferencyjnej. Przewodniczyła zgromadzeniu Prezesów Kół Prawa Konstytucyjnego, z którymi wspólnie utworzyła inicjatywę „Wokół Konstytucji” – internetową platformę służącą do wzajemnej informacji o inicjatywach organizowanych przez koła. Rozpoczęła cykl seminariów organizowanych wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zorganizowała 11 spotkań merytorycznych, którymi gośćmi byli między innymi: prof. ucz dr hab. Adam Bodnar, prof. Wojciech Sadurski czy prof. Lech Garlicki. Podczas jej kadencji koło wzbogaciło się o ponad 20 nowych członków. Aktualnie przebywa na wyjeździe naukowym na uczelni Paris-Panthéon Assas II.

Zarząd 2019/2020: Kamil Kapica — w trakcie swojej kadencji zorganizował spotkania merytoryczne z byłym przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim, prof. Stanisławem Biernatem, prof. Ewą Łętowską oraz sędzią Igorem Tuleyą. Organizował XVI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego (Zjazd z powodu obostrzeń pandemicznych został przełożony na rok akademicki 2020/2021). Zainicjował wydanie monografii pt. „Aktualne wyzwania prawa wyborczego”, połączone z serią seminariów badawczych, w ramach których członkowie Koła opracowywali teksty naukowe do monografii. W trakcie kadencji zorganizował również I edycję konkursu edukacyjnego dla licealistów „Czas na Twój Głos” oraz wyjazd integracyjny członków Koła do Łodzi. Koło zyskało również nową szatę graficzną (m.in. logo).

Zarząd 2018/2019: Aleksandra Stysiał — we współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego zorganizowała pierwszą edycję Konkursu przedmiotowego z prawa konstytucyjnego wraz z warsztatami przygotowującymi do konkursu, na które składało się m.in. spotkanie z dr. Janem Podkowikiem nt. pisania glos. Wspomagała inicjatywę „Tygodnia Konstytucyjnego” Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy, współtworząc wraz z członkami Koła słowniczek terminów prawa wyborczego. Za jej kadencji został uchwalony nowy Regulamin Koła oraz odbyły się spotkania merytoryczne z zaproszonymi gośćmi, m.in. prof. Stanisławem Waltosiem oraz przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej – sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wojciechem Hermelińskim. Zorganizowała wyjazd członków Koła do Lublina.

Zarząd 2017/2018: Maciej Kurowski — współorganizował wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów Themis, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Inicjatywą „Wolne Sądy” konferencję naukową „Wymiar Sprawiedliwości: Rewolucja czy Ewolucja”, wspomagał inicjatywę „Tygodnia Konstytucyjnego” utworzonego w ramach działalności Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach integracji członków Koła, zorganizował pierwszy w historii Koła wyjazd do Wrocławia, gdzie razem z Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował debatę oksfordzką, traktującą o tym, czy dostęp do broni powinien być wolny. Za jego kadencji odbyło się wiele spotkań merytorycznych Koła, m.in. z prof. Markiem Chmajem, prof. Małgorzatą Pyziak-Szafnicką, prof. Małgorzatą Gersdorf, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej – sędzią TK w stanie spoczynku Wojciechem Hermelińskim, oraz odbyły się warsztaty ze sporządzania skargi konstytucyjnej, na które składało się spotkanie m.in. z sędzią TK, prof. Piotrem Tuleją.

Zarząd 2016/2017: Filip Dymitrowski — organizator X Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Prawa Konstytucyjnego, za jego kadencji odbyło się spotkanie z prof. Geertem Corstensem – prezesem holenderskiego Sądu Najwyższego „Understanding the rule of law”, spotkanie z prof. Hanną Suchocką dotyczące Komisji Weneckiej oraz spotkanie z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego – prof. Andrzejem Rzeplińskim. Nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem im. prof. Z. Hołdy i wraz z nim Koło uczestniczyło w organizacji Tygodnia Konstytucyjnego.

Zarząd 2015/2016: Aleksandra Redzisz — zorganizowała spotkanie z sędzią TK prof. dr. hab. Andrzejem Wróblem „Klauzula sumienia jako kategoria konstytucyjna?”, spotkanie z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej Wojciechem Hermelińskim, sędzią TK w stanie spoczynku „Kilka słów o prawie wyborczym”,  spotkanie z prof. Leszkiem Garlickim „Trybunał Konstytucyjny po XXX latach działalności”. Podczas jej kadencji Koło liczyło najwięcej członków w swojej historii. Koło kontynuowało prowadzenie warsztatów ze sporządzania skargi konstytucyjnej.

Zarząd 2014/2015: Janusz Roszkiewicz — organizator spotkań „Konstytucja na słodko”, autor warsztatów ze sporządzania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kontynuował prowadzenie warsztatów ze sporządzania skargi konstytucyjnej. Za jego kadencji odbywały się liczne spotkania z gośćmi honorowymi, takie jak spotkanie z sędzią TK w stanie spoczynku prof. dr hab. Wojciechem Hermelińskim. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPiA UW i asystentem Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd 2013/2014: Krzysztof Riedl — za jego kadencji Koło wzięło udział w IV edycji Prawniczych Targów Praktyk i Pracy, przygotowało warsztaty retoryczne związane z Konstytucyjnym Turniejem Sądowym organizowanym przez Stowarzyszenie im. prof. Z. Hołdy. Co więcej, Koło kontynuowało prowadzenie warsztatów ze sporządzania skargi konstytucyjnej, spotkań z praktykami prawa konstytucyjnego i dyskusji studenckich. Wprowadził seminaria badawcze z opiekunem Koła. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego na WPiA UW.

Zarząd 2012/2013: Kamila Ferenc — zorganizowała spotkanie z prof. Jean-Baptiste Busaallem — wykładowcą historii prawa i instytucji na Uniwersytecie Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité „Constitutional History in the French XIXth Century: political instability v/s the strenght of Napoléon post-revolutionary order”, spotkanie z profesorem Calógero Pizzolo z Uniwersytetu w Buenos Aires na temat: „Aktualne problemy konstytucjonalizmu argentyńskiego”. Kontynuowała prowadzenie warsztatów ze sporządzania skargi konstytucyjnej. Ponadto, zorganizowała warsztaty przygotowujące do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym i warsztaty z rozwiązywania kazusów z prawa konstytucyjnego. Obecnie pracuje dla organizacji pozarządowej Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Zarząd 2011/2012: Michał Krajewski — zorganizował warsztaty z wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w imieniu podmiotów posiadających legitymację szczególną. Za jego kadencji odbywały się dyskusje studenckie dotyczące m. in. zasad prawidłowej legislacji czy działalności inwigilacyjnej służb specjalnych w kontekście praw jednostki. Kontynuował prowadzenie warsztatów prawnych dla studentów medycyny. Aktualnie jest doktorantem w European University Institute we Florencji.

Zarząd 2010/2011: Edyta Prociak — zorganizowała liczne spotkania z gośćmi honorowymi oraz dyskusje studenckie, takie jak „Co jedna izba to nie dwie – o potrzebie istnienia Senatu”, kontynuowała prowadzenie warsztatów ze sporządzania skargi konstytucyjnej. Co więcej, przygotowała warsztaty prawne dla studentów medycyny, a podczas jej kadencji wielu członków Koła uczestniczyło w znaczących konferencjach naukowych. Obecnie pracuje w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

Zarząd 2009/2010: Michał Piechota — inicjator i pierwszy Prezes Rady Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, zainicjował, kontynuowane po dziś dzień, warsztaty ze skargi konstytucyjnej, zorganizował I Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, którego tematem były „Sukcesy oraz niepowodzenia polskiej transformacji ustrojowej”, II Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego a także konferencję naukową „Głowa państwa. Tradycja i współczesność”. Ponadto podczas jego kadencji odbywały się liczne spotkanie z gośćmi honorowymi oraz dyskusje studenckie. Adwokat, pracował w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW.

Zarząd 2008/2009: Radosław Puchta — podczas jego kadencji sukcesywnie zwiększała się liczba członków Koła. Zorganizował m.in. spotkanie z prof. dr hab. Ewą Łętowską dotyczące obróbki kazusu konstytucyjnego i spotkanie z prof. dr hab. Markiem Safjanem, poświęcone stosunkom między Trybunałem Konstytucyjnym a polityką. Oprócz tego zorganizował liczne dyskusje studenckie. Obecnie jest asystentem sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Zarząd 2007/2008: Ada Paprocka — reaktywowała Koło po przerwie w działalności, zorganizowała spotkanie z prof. Garlickim. Pracowała w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, a obecnie kontynuuje karierę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Zarząd 2006/2007: Zdzisław Bernaciak — założyciel Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Legislator. Zorganizował wyjazd członków Koła do Kaliningradu, gdzie uczestniczyli w konferencji poświęconej regulacjom prawa rolnego oraz wyjazd zapoznawczy do Krakowa. Ponadto, za jego kadencji Koło opiniowało dokumenty ZSS UW oraz stworzyło projekt MONITORA WPiA — wydziałowego dziennika promulgacyjnego.

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!