Instytut Prawa Konstytucyjnego (IPK)

 Współpraca z Instytutem Prawa Konstytucyjnego

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator współpracuje z Instytutem Prawa Konstytucyjnego (IPK), stowarzyszeniem założonym przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem statutowym zarówno KNPK Legislator jak i IPK jest popularyzacja oraz pogłębianie wiedzy z dziedziny prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Działalność obu organizacji łączy również chęć integracji środowisk naukowych, akademickich oraz zawodowych, których działalność dotyczy dziedziny prawa konstytucyjnego.

Zbieżność celów statutowych i zadań, jakie stawiają sobie KNPK Legislator i IPK stwarza możliwość szerokiej współpracy, która polega przede wszystkim na koordynacji działań, związanych z organizacją wspólnych przedsięwzięć, w tym konferencji, spotkań i publikacji o charakterze naukowym. Dotyczy to również organizacji II Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego.

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!