Spotkania Legislatora

Rok akademicki 2021/2022:

 1. 14 października 2021 r., „Profesorowie objaśniają otaczający świat, czyli prasówka konstytucyjna”, spotkanie z prof. Ewą Łętowską.
 2. 28 października 2021 r., „Co to jest republika – kim jest republikanin?”, spotkanie z prof. Jerzym Zajadłą. Seminarium UW-UJ.
 3. 18 listopada 2021 r., „Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez SN. I nie tylko, spotkanie z prof. Włodzimierzem Wróblem.
 4. 15 grudnia 2021 r., „Rola sądów ponadnarodowych z perspektywy ochrony tożsamości konstytucyjnej”, spotkanie z prof. Moniką Florczak-Wątor, prof. Piotrem Tuleją oraz prof. Stanisławem Biernatem. Seminarium UW-UJ.
 5. 3 marca 2022 r., „Rola zdania odrębnego w utrzymaniu konstytucyjnego systemu wartości”, spotkanie z prof. Leonem Kieresem.
 6. 24 marca 2022 r., „Prawo łaski”, seminarium badawcze w prof. Markiem Zubikiem.
 7. 7 kwietnia 2022 r., „Trzydzieści lat ustaw konstytucyjnych z 1992 r. Polska droga do Konstytucji z 1997 r.”, spotkanie z prof. Hanną Suchocką.
 8. 21 kwietnia 2022 r., „Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta”, seminarium badawcze z prof. Markiem Zubikiem.
 9. 12 maja 2022 r., „Aktualne wyzwania prawa wyborczego”, sympozjum konstytucyjne. Jubileusz XV-lecia „Legislatora”.
 10. 14 maja 2022 r., „Rola sądów ponadnarodowych z perspektywy ochrony tożsamości konstytucyjnej”, Warszawsko-Jagiellońska Konferencja Naukowa.
 11. 26 maja 2022 r., „Wybrane problemy uchwały Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów prezydenckich z 2020 r.”, seminarium badawcze z prof. Markiem Zubikiem.

Rok akademicki 2020/2021:

 1. 22 października 2020 r., „Rola adwokata w demokratycznym państwie prawa”, spotkanie z Wojciechem Hermelińskim.
 2. 29 października 2020 r., „RPO jako środek ochrony wolności i praw człowieka”, spotkanie z dr. hab. Adamem Bodnarem.
 3. 5 listopada 2020 r., „Polski kryzys konstytucyjny”, spotkanie na kanwie książki z prof. Wojciechem Sadurskim.
 4. 13-14 listopada 2020 r., „Aktualne problemy prawa wyborczego”, XVI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego.
 5. 3 grudnia 2020 r., „Prawo czy wyjątek? Aborcja we współczesnym orzecznictwie”, spotkanie z prof. Lechem Garlickim.
 6. 25 lutego 2021 r., „Wolność zgromadzeń współcześnie”, spotkanie z prof. Andrzejem Wróblem.
 7. 11 marca 2021 r., Functional expansion of the protection of fundamental rights by the Federal Constitutional Court”, spotkanie z Tonim Fickentscherem.
 8. 25 marca 2021 r., „100-lecie Konstytucji marcowej”, spotkanie z prof. Marią Kruk-Jarosz.
 9. 31 marca 2021 r., „ABC of the British Constitution, spotkanie z prof. Alison Young.
 10. 22 kwietnia 2021 r., „Czy to jeszcze V czy już VI Republika Francuska? O zmianach ustrojowych we Francji w pierwszych dekadach XXI w.”, spotkanie z dr. Radosławem Puchtą.
 11. 19 maja 2021 r., Spotkanie z prof. Moniką Florczak-Wątor oraz dr. hab. Janek Podkowikiem poświęcone pominięciu prawodawczemu i zaniechaniu prawodawczemu. Seminarium UW-UJ.

Rok akademicki 2019/2020:

 1. 17 października 2019 r., „Bieżące wyzwania prawa wyborczego”, spotkanie z Wojciechem Hermelińskim.
 2. 7 listopada 2019 r., „Niezależność sądów państw członkowskich UE w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE”, spotkanie z prof. Stanisławem Biernatem.
 3. 5 grudnia 2019 r., „Pytanie do studentów prawaCzy wiemy, co studiujemy?”, spotkanie z prof. Ewą Łętowską.
 4. 27 lutego 2020 r., „Rola sędziego w demokratycznym społeczeństwie”, spotkanie z Sędzią Igorem Tuleyą.

Rok akademicki 2018/2019:

 1. 18 października 2018 r., „Prawo wyborcze czasu «dobrej zmiany»”, spotkanie z Wojciechem Hermelińskim.
 2. 25 października 2018 r., „O tajnikach wystąpień konferencyjnych”, spotkanie z dr. Janem Podkowikiem.
 3. 8 listopada 2018 r., „Legislator na stulecie odrodzenia Rzeczypospolitej – o służbie cywilnej i nie tylko”, spotkanie z Maciejem Granieckim.
 4. 22 listopada 2018 r., „Prerogatywy Prezydenta RP na tle prawa łaski”, seminarium badawcze z prof. Markiem Zubikiem.
 5. 29 listopada 2018 r., „Procedura karna w czasach «dobrej zmiany»”, spotkanie z prof. Stanisławem Waltosiem.
 6. 8 grudnia 2018 r., „Konstytucyjne spory kompetencyjne”, seminarium badawcze z prof. Markiem Zubikiem.
 7. 7 marca 2019 r., „Immunitet parlamentarny w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, seminarium badawcze z prof. Markiem Zubikiem.
 8. 16 maja 2019 r., „Legal challenges of electoral campaigns in the digital age”, spotkanie z prof. Óscarem Sánchezem Muñozem.

Rok akademicki 2017/2018:

 1. 4 września 2017 r., „Wymiar sprawiedliwości – ewolucja czy rewolucja”, konferencja współorganizowana ze Stowarzyszeniem Sędziów „Themis” oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
 2. 19 października 2017 r., „Dlaczego Konstytucji nie zmienia się przy koniaku?”, spotkanie z prof. Markiem Chmajem.
 3. 2 listopada 2017 r., „Kiedy Rzeczpospolita ma płacić za szkodę?”, spotkanie z prof. Małgorzatą Pyziak-Szafnicką.
 4. 16 listopada 2017 r., „Czy Sąd Najwyższy jest jeszcze najwyższy?”, spotkanie z prof. Małgorzatą Gersdorf.
 5. 18 listopada 2017 r., „Kiedy małpie przysługują prawa człowieka – biorąc prawa zwierząt poważnie”, seminarium badawcze z prof. Markiem Zubikiem.
 6. 7 grudnia 2017 r., „Procedura ochrony praworządności”, spotkanie z prof. UW, dr. hab. Robertem Grzeszczakiem.
 7. 7 stycznia 2018 r., „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o referendach, ale boicie się zapytać”, seminarium badawcze z prof. Markiem Zubikiem.
 8. 1 marca 2018 r., „Czy idziemy ku lepszemu prawu wyborczemu?”, spotkanie z Wojciechem Hermelińskim.
 9. 12 kwietnia 2018 r., „Senat antydemokratyczny albo niepotrzebny? O przydatności Senatu w III Rzeczypospolitej”, seminarium badawcze z prof. Markiem Zubikiem.
 10. 17-19 kwietnia 2018 r., warsztaty ze sporządzania skargi konstytucyjnej z dr. Jarosławem Sułkowskim oraz prof. Piotrem Tuleją.

Rok akademicki 2015/2016:

 1. 17 marca 2016 r., „Kilka słów o prawie wyborczym – spotkanie z przewodniczącym PKW”, spotkanie z Wojciechem Hermelińskim.
 2. 14 stycznia 2016 r., „Trybunał Konstytucyjny po XXX latach działalności”, spotkanie z prof. Lechem Garlickim.
 3. 3 grudnia 2015 r., „Aktualne problemy ustrojowe w perspektywie Trybunału Konstytucyjnego”, spotkanie z prof. Markiem Zubikiem.
 4. 19 listopada 2015 r., „Zostań Legislatorem! Kilka słów o ścieżce kariery w legislacji”, spotkanie z dr. hab. Marcinem Wiąckiem oraz Piotrem Kędziorą.
 5. 22 października 2015 r., „Klauzula sumienia jako kategoria konstytucyjna”, spotkanie z prof. Andrzejem Wróblem.

Rok akademicki 2014/2015:

 1. 15 kwietnia 2015 r., „The role of the Bulgarian Constitutional Court in a democracy in transition”, spotkanie z dr. Martinem Belovem.
 2. 11 grudnia 2014 r., „Zgłaszam do Trybunału, czyli kilka słów o zdolności skargowej i wnioskowej do Trybunału Konstytucyjnego”, spotkanie z dr. Marcinem Stębelskim.
 3. 27 listopada 2014 r., „Konstytucja w pracy prokuratora”, spotkanie z dr. Krzysztofem Karsznickim. [więcej]
 4. 20 listopada 2014 r., „Artykuł 8 Konstytucji a zasada pierwszeństwa prawa europejskiego”, spotkanie z dr hab. prof. UW Robertem Grzeszczakiem. [więcej]
 5. 16 października 2014 r., „Wolność zgromadzeń po wyroku TK w sprawie K 44/12”, spotkanie z prof. Markiem Zubikiem. [więcej]

Rok akademicki 2013/2014:

 1. 16 stycznia 2014 r., „Rejestrowanie związków wyznaniowych – perspektywa polska i międzynarodowa”, spotkanie z dr. Wojciechem Brzozowskim. [więcej]
 2. 8 stycznia 2014 r., „Konstytucyjne prawo do ochrony godności osoby ludzkiej. Analiza na przykładzie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”, wprowadzenie do dyskusji: Michał Krajewski. [więcej]
 3. 11 grudnia 2013 r., Walne Zgromadzenie Członków KNPK „Legislator”, Prezesem Zarządu zostaje Krzysztof Riedl.
 4. 4 grudnia 2013 r., „Rozważania na temat projektowanej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym”, spotkanie z dyrektor Beatą Szepietowską.
 5. 14 listopada 2013 r., „Bezpieczeństwo energetyczne jako wartość konstytucyjna. 4 perspektywy”, paneliści: mgr Adrianna Fabijańska, mgr Marek Grzywacz, mgr Robert Rybski, mgr Piotr Szlagowski.
 6. 24 października 2013 r., „Równowaga budżetowa jako wartość konstytucyjna”, spotkanie z prof. Markiem Zubikiem. [więcej]
 7. 10 października 2013 r., „Instytucje ochrony praw i wolności jednostki w Polsce”, dyskusja studencka. [więcej]

Rok akademicki 2012/2013:

 1. 15 maja 2013 r., Warsztaty z rozwiązywania kazusów z prawa konstytucyjnego we współpracy z Komisją Dydaktyczną WPiA UW.
 2. 14 maja 2013 r., „Constitutional History in the French XIXth Century: political instability v/s the strenght of Napoléon post-revolutionary order”, spotkanie z  profesorem Jean-Baptiste Busaallem.
 3. 7 maja 2013 r., „Gaz łupkowy – szansa na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, czy zagrożenie dla środowiska w kontekście konstytucyjnego nakazu ochrony środowiska?”, spotkanie z drem Filipem Elżanowskim oraz mgrem Robertem Rybskim.
 4. 25 kwietnia 2013 r., drugie spotkanie z cyklu „Warsztaty przygotowujące IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym” z mgrem Radosławem Puchtą.
 5. 23 kwietnia 2013 r., „Konstytucjonalizm holenderski i polski – próba porównania” –  dyskusja z gośćmi z z Universiteit Leiden (Holandia) we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Procesowego.
 6. 18 kwietnia 2013 r., świętowanie wydania publikacji „Źródła prawa z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji”.
 7. 18 kwietnia 2013 r., pierwsze spotkanie z cyklu „Warsztaty przygotowujące IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym” z drem Zbigniewem Gromkiem.
 8. 3 kwietnia 2013 r., spotkanie z cyklu „Warsztaty z pisania skarg konstytucyjnych” z dyr. Dorotą Hajduk i dyr. Beatą Szepietowską.
 9. 25 marca 2013 r., „Aktualne problemy konstytucjonalizmu argentyńskiego”, spotkanie z prof.  Calógero Pizzolo z Uniwersytetu w Buenos Aires. [więcej]
 10. 20 marca 2013 r., spotkanie z cyklu „Warsztaty z pisania skarg konstytucyjnych” z prof. Piotrem Tuleją.
 11. 28 lutego 2013 r., „Wykładnia tekstów prawnych na tle współczesnych teorii językoznawczych”, spotkanie z mgr Agnieszką Wiltos. [więcej]
 12. 17 stycznia 2013 r., „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądy krajowe. Dialog czy konflikt?”, spotkanie z drem Maciejem Taborowskim, współorganizowane z Kołem Naukowym Prawa Europejskiego. [więcej]
 13. 6 grudnia 2012 r., „Reformy mechanizmów kontroli konstytucyjności we Francji”, spotkanie z mgrem Radosławem Puchtą.
 14. 22 listopada 2o12 r., „Prawotwórstwo sądowe na tle konstytucyjnego katalogu źródeł prawa”, referent: kol. Filip Stawicki.
 15. 8 listopada 2012 r., „Nierówność a dyskryminacja. Refleksje na tle art. 32 Konstytucji”, spotkanie z prof. Markiem Zubikiem.
 16. 29 października 2012 r., ” Zasady prawidłowej legislacji w orzecznictwie TK”, referent: kol. Jakub Karczewski.
 17. 11 października 2012 r., „Działalność inwigilacyjna służb specjalnych a prawa jednostki”, wprowadzenie do dyskusji: mgr Jan Podkowik.

Rok akademicki 2011/2012:

 1. 22 maja 2012 r., Pogotowie konstytucyjne – warsztaty z rozwiązywania kazusów z prawa konstytucyjnego.
 2. 9 maja 2012 r., „(Nie)odpowiedzialność konstytucyjna”, referent: kol. Bartosz Pyzder.
 3. 26 kwietnia 2012 r., „Zmiany w polskim systemie emerytalnym – perspektywa interdyscyplinarna” – seminarium współorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator.
 4. 22 marca 2012 r., „Rola banku centralnego w dobie kryzysu gospodarczego”, referenci: kol. Jakub Barański, kol. Hubert Burakiewicz.
 5. 16 lutego 2012 r., „Trzy wizje reform sądownictwa i zawodów prawniczych”, spotkanie z drem Pawłem Skuczyńskim.
 6. 11 stycznia 2012 r., „Badanie prawa pochodnego UE przez sądy konstytucyjne państw członkowskich a kognicja polskiego TK”„, spotkanie współorganizowane z Kołem Naukowym Prawa Europejskiego, wprowadzenie do dyskusji: dr Robert Grzeszczak.
 7. 7 grudnia 2011 r., „Granice życia ludzkiego” – seminarium studentów prawa i medycyny, współorganizacja.
 8. 24 listopada 2011 r., „Rządy ludu w imperium prawa. Dylematy demokratycznej legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego”, spotkanie współorganizowane z Kołem Naukowym Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, wprowadzenie do dyskusji: dr Krzysztof Kaleta.
 9. 20 października 2011 r., „Dostęp do informacji publicznej. Konstytucyjna zasada a decyzje ustawodawcy”, referenci: kol. Michał Krajewski, kol. Jędrzej Maśnicki.

Rok akademicki 2010/2011:

 1. 19 maja 2011, „Badanie celów i działalności partii politycznych przez Trybunał Konstytucyjny na tle sprawy Narodowego Odrodzenia Polski (sygn. Pp 1/10)”, referent: kol. Michał Piechota;
 2. 6-7 maja 2011, III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego „Konstytucja i gwarancje jej ochrony” [Warszawa], aktywny udział członków KNPK „Legislator” w konferencji [więcej informacji];
 3. 14 kwietnia 2011, „Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego na tle sporu z Sądem Najwyższym”, referent: kol. Jakub Barański;
 4. 24 lutego 2011, „Konstytucyjne prawa dziecka i mechanizm ich ochrony”;
 5. 11 – 12 marca 2011, Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Konstytucja RP a stosunki międzynarodowe” [Kraków], aktywny udział członków KNPK „Legislator” w konferencji [więcej informacji];
 6. 20 stycznia 2011, „Zmiany w prawie wyborczym – czy ktoś jeszcze wie o co chodzi?”, referenci: kol. Krzysztof Chmielewski, kol. Jędrzej Maśnicki;
 7. 14 grudnia 2010, Spotkanie świąteczne KNPK „Legislator”;
 8. 25 listopada 2010, Walne Zgromadzenie Członków KNPK „Legislator”, Przesem Zarządu zostaje Edyta Prociak;
 9. 25 listopada 2010, „Co jedna izba, to nie dwie – o potrzebie istnienia Senatu”, referenci: kol. Bartosz Pyzder, kol. Mateusz Radajewski;
 10. 4 – 5 listopada 2010, II Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego: „Konstytucja w dobie europejskich wyzwań”, organizacja konferencji [więcej informacji];
 11. 21 października 2010, „Życie szkiełkiem i okiem trybunałów, czyli granice ochrony prawa do życia kreślone wyrokami TK i ETPCz”.

Rok akademicki 2009/2010:

 1. 21 maja 2010, spotkanie dyskusyjne: „Salus rei publicae… Między legalizmem a koniecznością III RP po 10 kwietnia 2010 r.”;
 2. 11 maja 2010, spotknie z cyklu „Warsztaty konstytucyjne” [zobacz zdjęcia];
 3. 6 maja 2010, spotknie z cyklu „Warsztaty konstytucyjne”;
 4. 15 kwietnia 2010, spotkanie dyskusyjne: „Ile egalitaryzmu w Konstytucji RP?”
 5. 9 marca 2010, spotkanie dyskusyjne: „Desuwerenizacja? Traktat Lizboński na wokandzie Trybunału Konstytucyjnego”;
 6. 17 grudnia 2009, spotkanie dyskusyjne: „Anatomia bezstronności – rola państwa w sporach światopoglądowych”;
 7. 11 grudnia 2009, konferencja: „Głowa państwa. Tradycja i współczesność”, aktywny udział członków KNPK „Legislator” w konferencji, współorganizacja konferencji [więcej informacji] ;
 8. 7 grudnia 2009, spotkanie z  cyklu „Warsztaty z pisania skarg konstytucyjnych” z mgr Beatą Szepietowską;
 9. 1 grudnia 2009, spotkanie z  cyklu „Warsztaty z pisania skarg konstytucyjnych” z prof. Piotrem Tuleją [zobacz zdjęcia];
 10. 24 listopada 2009, spotkanie z cyklu „Warsztaty z pisania skarg konstytucyjnych” z Panią Sędzią Romą Górecką nt. zasad sporządzania pism procesowych;
 11. 12 listopada 2009, spotkanie dyskusyjne „Igrzysk czas? O potrzebie powoływania sejmowych komisji śledczych”;
 12. 12 października 2009, spotkanie dyskusyjne „Zmiana Konstytucji – realna potrzeba czy intelektualna fanaberia?”.

Rok akademicki 2008/2009

 1. 20 – 21 czerwca 2009, Konferencja:  I Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego „Sukcesy oraz niepowodzenia polskiej transformacji ustrojowej”, organizacja konferencji [więcej informacji];
 2. 6 maja 2009, „Konstytucja a finanse publiczne. Oczami ekonomisty”, spotkanie z prof. Witoldem Orłowskim [zobacz zdjęcia];
 3.  5 maja 2009, spotkanie z cyklu „Warsztaty konstytucyjne”;
 4.  22 kwietnia 2009,  spotkanie z cyklu „Warsztaty konstytucyjne”;
 5.  3 – 4 kwietnia 2009,  Konferencja:   „Prawa i wolności człowieka i obywatela – dorobek 20 lat przemian prawno-ustrojowych” [Kraków], aktywny udział członków KNPK „Legislator”  w konferencji;
 6. 1 kwietnia 2009,  spotkanie z cyklu „Warsztaty konstytucyjne”;
 7. 3 marca 2009, Czy obywatel ma prawo do dobrej legislacji?”, spotknie z p. Maciejem Granieckim – Prezesem Polskiego Towarzystwa Legislacji;
 8. 12 stycznia 2009, Trybunał Konstytucyjny a polityka”, spotkanie z prof. Markiem Safjanem [zobacz zdjęcia];
 9. 8 stycznia 2009, spotkanie dyskusyjne: „Polska Konstytucja a euro”;
 10.  25 listopada 2008,  Obróbka kazusu konstytucyjnego”, spotkanie z prof. Ewą Łętowską [zobacz zdjęcia];
 11. 13 listopada 2008, spotkanie dykusyjne: „Prezydent Rzeczypospolitej – litera Konstytucji a praktyka doby kohabitacji”;
 12. 29 października 2008,  Konstytucyjna zasada domniemania niewinności”, spotkanie z prof. Stanisławem Waltosiem [zobacz zdjęcia].

Rok akademicki 2007/2008:

 1. 27 maja 2008, „Rozdział XI Konstytucji RP a międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych”, Spotkanie z dr Elżbietą Mikos-Skuzą;
 2. 19 maja 2008, spotkanie dyskusyjne: „Traktat z Lizbony a kompetencje polskiego parlamentu”;
 3. 15 kwietnia 2008, „Życie i śmierć w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, spotkanie z prof. Leszkiem Garlickim.

[slideshow]

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!