Co oferujemy studentom

Naszym Członkom oferujemy:

 • seminaria badawcze z prof. Markiem Zubikiem poświęcone najbardziej palącym problemom prawa konstytucyjnego (od konstytucyjności dekretu o stanie wojennym po zakaz uboju rytualnego)
 • warsztaty ze stosowania praw człowieka w praktyce (w tym m.in. pisanie skargi kasacyjnej do NSA opartej na samej Konstytucji czy ze skargi konstytucyjnej)
 • wycieczki do kluczowych organów państwowych takich jak Sąd Najwyższy czy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • warsztaty przygotowujące do corocznych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym organizowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • doskonalenie znajomości języków obcych poprzez tłumaczenie zagranicznych depesz i orzeczeń ważnych dla polskiego i międzynarodowego konstytucjonalizmu na potrzeby naszego portalu informacyjnego
 • nabywanie orientacji w procedurze legislacyjnej i bieżącym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego poprzez prowadzenie rubryk krajowych w naszym portalu informacyjnym
 • pomoc organizacyjną i merytoryczną przy pisaniu pierwszych artykułów naukowych i popularnonaukowych do czasopisma WPiA UW „Lexus” i „Przeglądu Prawniczego UW”
 • wsparcie przy stawianiu pierwszych kroków w uniwersyteckim ruchu naukowym
 • wsparcie przy rekrutacji na praktyki do Trybunału Konstytucyjnego (przez wystawienie pozytywnych opinii dla najbardziej zaangażowanych studentów)
 • wyjścia integracyjne
 • pierwszeństwo przy rejestracji na wszelkiego rodzaju wydarzenia

Wszystkim zainteresowanym proponujemy:

 • regularne spotkania z ciekawymi gośćmi – radcami, prokuratorami i konstytucjonalistami
 • coroczne warsztaty ze sporządzania skargi konstytucyjnej prowadzone przez sędziów i pracowników TK, a także doktorantów z Katedry Prawa Konstytucyjnego UW
 • coroczne warsztaty przygotowujące do egzaminu z prawa konstytucyjnego

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!