I Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Pobierz program I Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Zobacz zdjęcia!

W dniach 20 – 21 czerwca 2009 roku zorganizowaliśmy na naszym Uniwersytecie 1 Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Równolegle odbywał się 51 Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego. Na temat naszego Zjazdu wybraliśmy Sukcesy oraz niepowodzenia polskiej transformacji ustrojowej. Pomysłodawcą Zjazdu był nasz opiekun naukowy prof. dr hab. Marek Zubik. Natomiast nad częścią merytoryczną czuwał dr Ryszard Piotrowski. Zaproszenie przyjęli studenci z sześciu ośrodków akademickich (Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego). Reprezentowali oni koła naukowe zajmujące się szeroko rozumianym prawem konstytucyjnym.

W ciągu dwóch dni odbyły się cztery sesje naukowe. Na początku gości przywitał prezes naszego Koła Naukowego – Michał Piechota. Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. Marek Zubik, który w swoim przemówieniu przypomniał doniosłe rocznice, a mianowicie dwudziestolecie polskiej transformacji ustrojowej oraz dwustulecie nauczania prawa państwowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W pierwszej sesji naukowej zapoznaliśmy się z referatami gości honorowych Zjazdu, czyli prof. dr hab. Marka Chmaja i mgr Ireneusza Kondaka. W pozostałych sesjach referaty wygłosiło 9 studentów. Wszyscy mieliśmy okazję poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny prawa konstytucyjnego, a także podzielić się swoimi uwagami i wątpliwościami podczas wyjątkowo ożywionych dyskusji. Jednak naszym głównym celem była integracja środowiska młodych konstytucjonalistów. Uczestnicy wspólnie bawili się na całonocnej imprezie integracyjnej, po której zapadła jednomyślna decyzja o kontynuowaniu idei zjazdów.

Teksty referatów wygłoszonych przez uczestników Zjazdu zostały utrwalone w formie publikacji pokonferencyjnej. Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się książka pt. “Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce” pod red. prof. dra hab. Marka Zubika, w której obok referatów wygłoszonych podczas 51 Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego, pojawiły się teksty przygotowane przez studentów biorących udział w Zjeździe Kół.

Nasz Zjazd był pierwszą tego typu inicjatywą, więc zapewne wydarzeniem historycznym dla studenckiego ruchu naukowego. Wszyscy uczestnicy Zjazdu ocenili jego przygotowanie jako wyróżniające się – są więc powody aby sądzić, że był to wielki sukces członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Legislator. Mamy nadzieję, że zjazdy kół naukowych prawa konstytucyjnego wpiszą się na stałe w kalendarz wydarzeń akademickich, podobnie jak tradycją stały się zjazdy katedr i zakładów prawa konstytucyjnego. Dotychczas bowiem brakowało forum współpracy młodych konstytucjonalistów oraz spotkań, które studenci mogliby wykorzystać jako przygotowanie do pracy naukowej i zawodowej. Pozostaje nam sobie życzyć, aby pewnego dnia, być może na naszym Uniwersytecie, uroczyście otwierano 51 Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego.

Członkowie Koła Naukowego
Prawa Konstytucyjnego Legislator

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!