Publikacje

Teksty referatów wygłoszonych przez uczestników I Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego  zostały utrwalone w formie publikacji pokonferencyjnej. Nakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się książka pt. “Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce” pod red. prof. dr. hab. Marka Zubika, w której obok referatów wygłoszonych podczas 51 Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego, pojawiły się teksty przygotowane przez studentów biorących udział w Zjeździe Kół.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2013-04-17 00.00.22
Publikacja naukowa „Źródła prawa z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji” stworzona przez członków i sympatyków KNPK Legislator pod redakcją prof. dr hab. Marka Zubika oraz mgr Radosława Puchty. „Autorzy dokonują w swoich tekstach syntezy dotychczasowych ustaleń doktryny i orzecznictwa i sygnalizują, jakie nowe wyzwania dla systemu źródeł prawa wiążą się z aktualną sytuacja polityczną, społeczną i ekonomiczną.” Ze słowa wstępnego Prof. M. Zubika i mgr R. Puchty
„Meandry demokratycznego państwa prawnego”.
Redakcja naukowa: Marek Zubik, Filip Dymitrowski.
Publikacja przedstawia dorobek obrad X Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, który odbył się na przełomie marca i kwietnia 2017 r. Tematykę książki stanowią aktualne problemy funkcjonowania konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.

„Aktualne wyzwania prawa wyborczego” Redakcja naukowa: Marek Zubik, Jan Podkowik Publikacja obejmuje rozważania na temat różnych instytucji prawa wyborczego oraz ich praktycznego wykorzystania, zwłaszcza z perspektywy doświadczeń lat 2018-2020 oraz organizacji wyborów w warunkach nadzwyczajnych. Książka jest skierowana w szczególności do studentów wydziałów prawa i administracji oraz praktyków i teoretyków prawa wyborczego.

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!