II Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Pobierz program II Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

Zobacz zdjęcia!

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator ma zaszczyt zaprosić wszystkich studentów WPIA UW na II Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego w dniach 5-6 listopada 2010 roku, w ramach którego odbędzie się konferencja naukowa pod hasłem „Konstytucja w dobie europejskich wyzwań”.

 Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator działa na naszym wydziale od 2006 roku. Członków naszego koła, jak również wolnych słuchaczy i uczestników przygotowywanych przez nas comiesięcznych dyskusji, łączy zainteresowanie prawem konstytucyjnym, w tym także prawami człowieka. Już po raz drugi Legislator ma możliwość zorganizować Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Ta coroczna impreza ma stanowić forum wymiany wiedzy i poglądów w dziedzinie prawa konstytucyjnego dla studentów prawa z całego kraju.

Tegoroczny Zjazd odbędzie się pod hasłem „Konstytucja doby europejskich wyzwań”. Temat odnosi się przede wszystkim do aktualnych problemów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a także z przyjęciem i wejściem w życie Traktatu z Lizbony, z planami przyjęcia przez nasz kraj wspólnej waluty euro czy z podnoszonymi często w ostatnim czasie postulatami zmian niektórych przepisów naszej ustawy zasadniczej.

W czasie spotkań konferencyjnych zapytamy również o pozytywne i negatywne aspekty ingerencji państwa w gospodarkę. Pytanie to postawione zostało po raz kolejny w czasie ostatniego światowego kryzysu ekonomicznego. Poza tym zastanowimy się nad wpływem orzecznictwa Trybunału w Strasburgu na zmiany w obszarze praw człowieka, generowane w dużej mierze przez orzecznictwo strasburskiego Trybunału. Przeanalizujemy również akcentowaną silnie przez inny europejski Trybunał, tym razem ten w Luksemburgu, zasadę pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym i w tym kontekście porozmawiamy o miejscu naszej konstytucji.

W piątek 5 listopada wysłuchamy wystąpień znakomitych Gości Honorowych: prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz – Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, byłej Prezes NBP, prof. dr hab. Marii Kruk – Jarosz z Polskiej Akademii Nauk oraz  prof. dr hab. Ewy Łętowskiej – sędzi Trybunału Konstytucyjnego.

W sobotę wysłuchamy przygotowanych przez uczestników Zjazdu referatów. Po każdym z nich weźmiemy udział w dyskusji na dany temat.

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych udziałem w Zjeździe do przysyłania na naszą skrzynkę mailową: knlegislator@gmail.com referatów na tematy związane z tematem głównym, które chcielibyście zaprezentować podczas paneli konferencyjnych.

Po więcej informacji i szczegółowy program konferencji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.prawokonstytucyjne.wpia.uw.edu.pl/zjazdkol. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i wszelkie pytanie prosimy kierować na naszą skrzynkę mailową.

Serdecznie witamy na stronie internetowej Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego "Legislator" działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością!