PROMOCJA „LEGISLATORA”


Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023 oraz w pierwszych jego tygodniach przedstawiciele Koła brali udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Samorząd Studentów WPiA UW oraz Radę Kół Naukowych WPiA UW. Reprezentanci „Legislatora” byli obecni na obozie zerowym w Lidzbarku, na Kołach Fortuny oraz podczas Targów Kół Naukowych. Promocja Koła podczas wymienionych wydarzeń przyczyniła się do licznie złożonych nowych deklaracji członkowskich.

Fot. z Lidzbarka: Samorząd Studentów WPiA UW