Tag Archives: #ciepłakąpiel


Trybunał Konstytucyjny 31 marca 2015 roku w składzie: sędzia TK Marek Zubik (przewodniczący), sędzia TK Mirosław Granat (sprawozdawca) i sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zgodności przepisów regulaminów organizacyjno-porządkowych wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania Read more…