Legislator wraz ze Stowarzyszeniem Sędziów „ Themis”, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Inicjatywą „Wolne sądy” miał zaszczyt wziąć udział w organizacji konferencji naukowej „Wymiar Sprawiedliwości: rewolucja czy ewolucja”. Swoim patronatem objęła ją Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf. W konferencji Read more…