24 listopada 2022 roku odbyło się merytoryczne spotkanie Koła, którego gościem była prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA UŁ. Tematem przewodnim spotkania była: „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania podjęte Read more…


23 listopada 2022 roku odbyło się Seminarium Warszawsko-Jagiellońskie pt. „Finanse publiczne – erozja standardów konstytucyjnych”. W ramach Seminarium wykłady wprowadzające do dyskusji wygłosili: dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ – „Problem deprecjonowania budżetu państwa” dr hab. Adam Krzywoń – „Konstytucyjnoprawne aspekty Read more…


Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023 oraz w pierwszych jego tygodniach przedstawiciele Koła brali udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Samorząd Studentów WPiA UW oraz Radę Kół Naukowych WPiA UW. Reprezentanci „Legislatora” byli obecni na obozie zerowym w Lidzbarku, na Kołach Read more…