SEMINARIUM UW-UJ: FINANSE PUBLICZNE: EROZJA STANDARDÓW KONSTYTUCYJNYCH


23 listopada 2022 roku odbyło się Seminarium Warszawsko-Jagiellońskie pt. „Finanse publiczne – erozja standardów konstytucyjnych”. W ramach Seminarium wykłady wprowadzające do dyskusji wygłosili:

dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ – „Problem deprecjonowania budżetu państwa” 
dr hab. Adam Krzywoń – „Konstytucyjnoprawne aspekty ostatnich zmian prawa podatkowego”.

Seminarium organizowane było przez KN Prawa Konstytucyjnego „Legislator” i KN Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ.