W niedzielę 29 maja Prezes „Legislatora” – Marek Kaczmarczyk oraz Wiceprezes – Michał Pietrzkiewicz przeprowadzili wspólnie z Panią Doktor Anną Materską – Sosnowską warsztaty z prawa konstytucyjnego podczas Pikniku zorganizowanego z okazji 25 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warsztaty dotyczyły roli Read more…


W dniu 19 maja 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie KNPK „Legislator”, podczas którego dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022/2023 w składzie: Katarzyna Nienartowicz – przewodnicząca komisji Jakub Retyk – członek komisji Daria Sobiech – członek komisji.


W dniu 19 maja 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie KNPK „Legislator”, podczas którego udzielono absolutorium dotychczasowemu Zarządowi oraz, z uwagi na upływ kadencji, powołano nowy Zarząd w składzie: Marek Kaczmarczyk (prezes) Michał Pietrzkiewicz (wiceprezes) Anna Ciesielska (Skarbniczka) Piotr Frączek Read more…


Kół naukowych jest wiele, ale „Legislator” jest jeden! Z takim hasłem świętowaliśmy piętnastolecie Koła — połączone ze spotkaniem autorskim wydanej monografii „Legislatora” — wraz z obecnymi i byłymi Członkami, w tym wieloma Prezesami „w stanie spoczynku”! Dziękujemy za te 15 Read more…


Działając na podstawie § 13 ust. 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 października 2018 roku – Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (dalej: „Regulamin”), Prezes Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła (dalej: „Zgromadzenie”), Read more…