Tag Archives: Legislator


KNPK Legislator współpracuje z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW, Instytutem Prawa Konstytucyjnego oraz Polskim Towarzystwem Prawa Konstytucyjnego, jest też inicjatorem Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. KNPK Legislator jest organizatorem I Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego: Read more…