Spotkanie odbyło się w dniach 13-14 listopada w formie online. Oficjalnemu otwarciu towarzyszyło wystąpienie opiekuna „Legislatora” i przewodniczącego Katedry Prawa Konstytucyjnego UW prof. dr. hab. Marka Zubika oraz przemówienie Dziekana WPiA UW prof. dr. hab. Tomasza Giaro. Następnie w ramach Read more…


Na początku listopada odwiedził nas Profesor Wojciech Sadurski, wykładowca filozofii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sydney oraz profesor teorii prawa na Wydziale Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Opierając się o swoją najnowszą książkę „Poland’s Constitutional Breakdown”, Pan Profesor Read more…