Dnia 15 lutego 2023 roku Zarząd Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” podjął uchwałę, na mocy której w ramach Koła powołana została stała sekcja Kościuszko Law and Liberty Circle. Celem Sekcji jest promowanie idei: rządów prawa, podziału władzy, pomocniczości, wolności i Read more…