W dniu 6 grudnia 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Legislator. Prezes Koła VI Kadencji – Michał Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu VI Kadencji (2011/2012). Zgromadzenie przez aklamację udzieliło Zarządowi VI Kadencji (2011/2012) absolutorium. Read more…