Legislator miał okazję przedstawić swój dorobek oraz plany na nadchodzący rok akademicki się podczas organizowanej we współpracy z Samorządem Studentów i Radą Kół Naukowych prezentacji kół działających na Wydziale Prawa i Administracji UW. Takie wydarzenia to doskonała okazja, by zainteresować prawem Read more…