Drodzy Koledzy, drogie koleżanki, mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejne spotkanie z nieoficjalnego cyklu konstytucyjno-komparatystycznego! Spotkanie będzie poświęcone zmianom ustrojowym we Francji w pierwszych dekadach XXI wieku. Naszym gościem będzie dr Radosław Puchta, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych Read more…