KNPK Legislator współpracuje z Katedrą Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UW, Instytutem Prawa Konstytucyjnego oraz Polskim Towarzystwem Prawa Konstytucyjnego, jest też inicjatorem Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. KNPK Legislator jest organizatorem I Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego: Read more…


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podstroną Spotkania „Legislatora”, na któej znajdą Państwo chronologiczny spis wszystkich spotkań naszego Koła!


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową KNPK „Legislator”!