20 października 2022 roku odbyło się pierwsze w roku akademickim 2022/2023 merytoryczne spotkanie Koła. Gościem „Legislatora” był dr hab. Przemysław Litwiniuk – polski prawnik, samorządowiec i nauczyciel akademicki oraz członek Rady Polityki Pieniężnej. Od wielu lat związany naukowo z Uniwersytetem Read more…


Przedstawiciele Koła uczcili 25-lecie wejścia w życie Konstytucji oraz 30-lecie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego udziałem w konferencji „Konstytucjonalizm III Rzeczypospolitej”, która odbyła się w sali plenarnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.