POLSKI USTRÓJ PIENIĘŻNY – SPOTKANIE Z DR. HAB. PRZEMYSŁAWEM LITWINIUKIEM


20 października 2022 roku odbyło się pierwsze w roku akademickim 2022/2023 merytoryczne spotkanie Koła. Gościem „Legislatora” był dr hab. Przemysław Litwiniuk – polski prawnik, samorządowiec i nauczyciel akademicki oraz członek Rady Polityki Pieniężnej. Od wielu lat związany naukowo z Uniwersytetem Warszawskim, wykładał również na WPiA UMCS w Lublinie. Tematem spotkania był „Polski ustrój pieniężny”.