20 maja 2021 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła wybrało Zarząd na rok akademicki 2021/2022 w składzie: Prezes – Marcin Kuna Wiceprezes – Marek Kaczmarczyk Skarbniczka – Katarzyna Nienartowicz Sekretarz – Kamil Szałecki Członek Zarządu – Tomasz Budziński Członek Zarządu – Read more…


Działając na podstawie § 13 ust. 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” z dnia 4 października 2018 roku – Regulamin Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” (dalej: „Regulamin”), Prezes Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła (dalej: „Zgromadzenie”), Read more…