K 5/15 17 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zainicjowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Wniosek złożony przez Komisję dotyczył zbadania zgodności art. 239 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Read more…