Konstytucja RP ustanawia w preambule zasadę współdziałania władz. Stopień jej przestrzegania jest niejednokrotnie niesatysfakcjonujący, a nam wydaje się, że znaleźliśmy tego przyczynę. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza nie były razem na wyjeździe integracyjnym! Aby nasze Koło uniknęło błędu popełnionego przez Read more…


Drodzy Członkowie i Sympatycy, czasem nazwy własne mogą wprowadzać odbiorców w błąd. Rewolucja Październikowa wydarzyła się listopadzie, a Rawa Mazowiecka położona jest w województwie łódzkim. Czy do tej kategorii należy zaliczyć również Sąd Najwyższy, który – być może – wcale Read more…