JUBILEUSZ XV-LECIA „LEGISLATORA”


Kół naukowych jest wiele, ale „Legislator” jest jeden!

Z takim hasłem świętowaliśmy piętnastolecie Koła — połączone ze spotkaniem autorskim wydanej monografii „Legislatora” — wraz z obecnymi i byłymi Członkami, w tym wieloma Prezesami „w stanie spoczynku”!

Dziękujemy za te 15 lat i miejmy nadzieję, że kolejny jubileusz będziemy obchodzić równie hucznie!

Fot.: Piotr Kozłowski