KOMISJA REWIZYJNA 2022/2023


W dniu 19 maja 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie KNPK „Legislator”, podczas którego dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022/2023 w składzie:

  • Katarzyna Nienartowicz – przewodnicząca komisji
  • Jakub Retyk – członek komisji
  • Daria Sobiech – członek komisji.