ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA PAŃSTWA ZA DZIAŁANIA PODJĘTE W CZASIE WALKI Z COVID-19 – SPOTKANIE Z PROF. MAŁGORZATĄ PYZIAK-SZAFNICKĄ


24 listopada 2022 roku odbyło się merytoryczne spotkanie Koła, którego gościem była prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA UŁ. Tematem przewodnim spotkania była: „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania podjęte w czasie walki z COVID-19”.