Warsztaty ze sporządzania skargi konstytucyjnej


Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator zaprasza na kolejną edycję warsztatów ze sporządzania skargi konstytucyjnej. W tym roku będą się one składały z trzech części:

– spotkania z sędzią prof. dr hab. Andrzejem Rzeplińskim, które odbędzie się 21 marca (poniedziałek) o 17:00 w siedzibie TK przy al. Szucha 12a,

– spotkania z Dorotą Hajduk, sekretarz TK oraz drem Marcinem Stębelskim, asystentem sędziego TK, które odbędzie się 4 kwietnia (poniedziałek) o 17:00 w siedzibie TK przy al. Szucha 12a,

– pracy indywidualnej nad skargą lub opinią o niedopuszczalności skarżenia w terminie do 17 kwietnia.

Prosimy zapisanych uczestników o przybycie na spotkanie na 15-20 minut przed godziną rozpoczęcia.

Po obydwu spotkaniach każdy z zapisanych uczestników będzie miał za zadanie samodzielnie przygotować skargę konstytucyjną albo opinię o niedopuszczalności jej sporządzenia w oparciu o stan faktyczny otrzymany na spotkaniu 4 kwietnia. Gotowe pismo będzie trzeba wysłać w terminie do 17 kwietnia (niedziela) do godz. 23:59 na adres knlegislator@gmail.com z dopiskiem „SKARGA” lub „OPINIA”. Skargi lub opinie należy sporządzić w czcionce Times New Roman 12, przy zachowaniu interlinii 1,5 i marginesach 2,5. Sporządzone pismo zostanie następnie sprawdzone przez pracowników Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UW, a uczestnicy otrzymają informację zwrotną na temat przygotowanych przez nich pism.

Osoby uczestniczące w obydwu spotkaniach, które na podstawie zadanego opisu stanu faktycznego przygotują prawidłowy projekt skargi konstytucyjnej lub opinii o niedopuszczalności jej sporządzenia, otrzymają CERTYFIKAT poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności. UWAGA: tylko osoby, które uczestniczyły w obydwu spotkaniach warsztatowych będą uprawnione do sporządzenia skargi/opinii i otrzymania certyfikatu.

Skarga konstytucyjna jest szczególną instytucją ochrony konstytucyjnych wolności i praw. Stanowi gwarancję jednostki i osoby prawnej przed naruszeniami tych wolności i praw ze strony organów władzy publicznej. Skarga konstytucyjna podlega wstępnemu rozpoznaniu, w toku którego Trybunał Konstytucyjny w składzie jednego sędziego bada, czy skarga konstytucyjna spełnia wymogi przewidziane w Konstytucji i ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Badania statystyczne prowadzone przez Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Trybunału Konstytucyjnego wskazują na rosnącą co roku liczbę skarg konstytucyjnych, które wpływają do Trybunału i niewielki procent z nich trafiający do merytorycznego rozpoznania. Wyniki tych badań obrazują jak wymagającym pismem procesowym jest skarga konstytucyjna i jak duża jest potrzeba dobrego przygotowania do jego sporządzenia.

Zapisy rozpoczną się 15 marca (wtorek) o godz. 21! 
Zgłoszenia o tytule Warsztaty 2016 prosimy kierować na adres: knlegislator@gmail.com 
W zgłoszeniu prosimy podać: IMIĘ, NAZWISKO, ROK STUDIÓW oraz UCZELNIĘ.

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*