Warsztaty ze sporządzania skargi konstytucyjnej


Zapraszamy na, powracający po rocznej przerwie, flagowy projekt Legislatora – warszaty ze sporządzania skargi konstytucyjnej!

Warsztaty składają się z dwóch spotkań – jednego z prof. Piotrem Tuleją, sędzią Trybunału Konstytucyjnego oraz z dr. Jarosławem Sułkowskim. Spotkania mają za zadanie przekazać uczestnikom niezbędną wiedzę do sporządzenia prawidłowej skargi konstytucyjnej. Następnie osobom obecnym na OBU tych spotkaniach zostaje udostępniony stan faktyczny, na podstawie którego należy samodzielnie sporządzić właściwe pismo – skargę lub opinię prawną o niedopuszczalności wniesienia skargi. Pismo to jest następnie sprawdzane pod kątem poprawności przez pracowników naukowych Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. Uczestnicy, którym uda się sporządzić prawidłową skargę lub opinię, otrzymają certyfikat potwierdzający pozyskane umiejętności.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na warsztaty! W związku z ograniczoną liczbą miejsc jesteśmy zmuszeni wprowadzić zapisy na wskazane wydarzenie. Aby się na nie zapisać, należy przesłać maila zawierającego imię, nazwisko i rok studiów na adres knlegislator@gmail.com. Na Wasze zgłoszenia czekamy od 10 kwietnia od godz. 21.00 do 13 kwietnia. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie zakwalifikowania się na warsztaty, powiadomimy Was w wiadomości zwrotnej o wszelkich dodatkowych informacjach związanych z warsztatami.

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*