Niezależność sądów państw członkowskich Unii Europejskiej


W ciągu ostatnich lat praworządność i niezależność sądownictwa stała się kluczowym zagadnieniem krajowej debaty publicznej, a rola Unii Europejskiej w jej ochronie nigdy nie wzbudzała takich kontrowersji jak dotychczas.

O niezależności sądów w kontekście wewnętrznej perspektywy krajowej, jak i ogółu państw członkowskich UE, na spotkaniu 7 listopada opowiedział Prof. Stanisław Biernat, sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010 – 2017.

Wyżej wspomniana problematyka została rozpatrzona przez pryzmat najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Wypowiedź Pana Profesora dotknęła takich wyroków jak wyrok C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Contas, Wyrok C-216/18 LM, Wyrok C-619/18 KE przeciwko Polsce.

Już tradycyjnie po spotkaniu odbyła się integracja Legislatora.

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*