LAURENT FABIUS NA CZELE RADY KONSTYTUCYJNEJ


W marcu zakończy się kadencja Jean-Louis Debré. Tym samym zwolni się fotel prezesa francuskiej Rady Konstytucyjnej. 10 lutego prezydent François Hollande wyznaczył na jego miejsce obecnego dotychczasowego ministra spraw zagranicznych Laurent Fabiusa. Zakończyło to miesiące spekulacji na temat tego, kto zostanie następnym Mędrcem (fr. sage – tak przyjęło się nazywać członków Rady Konstytucyjnej).

Skład Rady wyróżnia się na tle innych krajów europejskich, gdyż od jej członków nie wymaga się wykształcenia prawniczego. 9 sędziów wybieranych jest na 9 letnią kadencję. Po 1/3 składu wyznaczają: Prezydent Republiki oraz przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i przewodniczący Senatu. Prezes Rady wyznaczany jest przez Prezydenta spośród jej członków. Dodatkowo w pracach sądu konstytucyjnego uczestniczą z urzędu byli prezydenci Francji (co, ze względu na zasadę niepołączalności, stanowiło swego czasu przeszkodę dla powrotu Nicolasa Sarkozy’ego do polityki).

Takie ukształtowanie Rady wpływa na wysoce polityczny charakter nominacji jej członków. Od miesięcy nie cichły więc spekulacje na temat decyzji François Hollande’a dotyczącej nazwiska nowego prezesa sądu. Najczęściej padały nazwiska Laurent Fabiusa oraz Lionela Jospina. Starcie między obecnym ministrem spraw zagranicznym – Fabiusem i byłym premierem – Jospinem (który polskim czytelnikom może być znany z powodu przegranej w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2002 r. z Jean-Marie Le Penem), jest o tyle ciekawe, że obaj uważani są za spadkobierców François Mitteranda. Konkurencja o fotel w Radzie wpisuje się w ich wieloletnią rywalizację.

Nieoficjalnie mówi się, że istniało porozumienie między Laurent Fabiusem a prezydentem Hollande, jeszcze sprzed wyborów prezydenckich w 2012 r., w którym Hollande miał się zobowiązać do wyznaczenia Fabiusa na prezesa Rady.

 

Weronika Adamska

Kontakt | Email: legislator.kn@uw.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*