Dnia 15 lutego 2023 roku Zarząd Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Legislator” podjął uchwałę, na mocy której w ramach Koła powołana została stała sekcja Kościuszko Law and Liberty Circle. Celem Sekcji jest promowanie idei: rządów prawa, podziału władzy, pomocniczości, wolności i Read more…


Dnia 19 grudnia 2022 roku Członkinie i Członkowie Koła wraz z pracownikami Katedry Prawa Konstytucyjnego, a także sympatycy „Legislatora”, wzięli udział w wigilijnym spotkaniu Koła. Bardzo dziękujemy zaangażowanym w organizację tego świątecznego spotkania i życzymy wszystkim rodzinnych i spokojnych świąt Read more…


24 listopada 2022 roku odbyło się merytoryczne spotkanie Koła, którego gościem była prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, kierownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA UŁ. Tematem przewodnim spotkania była: „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za działania podjęte Read more…


23 listopada 2022 roku odbyło się Seminarium Warszawsko-Jagiellońskie pt. „Finanse publiczne – erozja standardów konstytucyjnych”. W ramach Seminarium wykłady wprowadzające do dyskusji wygłosili: dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ – „Problem deprecjonowania budżetu państwa” dr hab. Adam Krzywoń – „Konstytucyjnoprawne aspekty Read more…


Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023 oraz w pierwszych jego tygodniach przedstawiciele Koła brali udział w akcjach promocyjnych organizowanych przez Samorząd Studentów WPiA UW oraz Radę Kół Naukowych WPiA UW. Reprezentanci „Legislatora” byli obecni na obozie zerowym w Lidzbarku, na Kołach Read more…


20 października 2022 roku odbyło się pierwsze w roku akademickim 2022/2023 merytoryczne spotkanie Koła. Gościem „Legislatora” był dr hab. Przemysław Litwiniuk – polski prawnik, samorządowiec i nauczyciel akademicki oraz członek Rady Polityki Pieniężnej. Od wielu lat związany naukowo z Uniwersytetem Read more…


Przedstawiciele Koła uczcili 25-lecie wejścia w życie Konstytucji oraz 30-lecie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego udziałem w konferencji „Konstytucjonalizm III Rzeczypospolitej”, która odbyła się w sali plenarnej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


9 czerwca odbyły się warsztaty z metodologii rozwiązywania egzaminu pisemnego z prawa konstytucyjnego zorganizowane przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego ,,Legislator”. Spotkanie zostało poprowadzone przez Panią dr Monikę Żabicką – Kłopotek, która przypomniała zasady rozwiązywania egzaminu oraz wskazała, jakie są najczęstsze Read more…


W niedzielę 29 maja Prezes „Legislatora” – Marek Kaczmarczyk oraz Wiceprezes – Michał Pietrzkiewicz przeprowadzili wspólnie z Panią Doktor Anną Materską – Sosnowską warsztaty z prawa konstytucyjnego podczas Pikniku zorganizowanego z okazji 25 lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warsztaty dotyczyły roli Read more…


W dniu 19 maja 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie KNPK „Legislator”, podczas którego dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022/2023 w składzie: Katarzyna Nienartowicz – przewodnicząca komisji Jakub Retyk – członek komisji Daria Sobiech – członek komisji.